Byggesøknad og prosjektering

iStock-2

Har du planer om å bygge?

Det viktigste i byggeprosessen er god planlegging. Dette er arbeid som krever mye tid, høy kompetanse og lang erfaring. Grunnarbeid Vest kan hjelpe deg med å få en vellykket start på prosjektet. Noe av det som er mest tidkrevende, og som flest vegrer seg for er søknadsprosessen.

Vi bistår deg med din byggesøknad, og sørger for at alle relevante skjema og søknader fylles ut på korrekt måte, og sendes inn til riktig tidspunkt på forhånd og underveis.

Tiltak som i følge Plan og bygningsloven er søknadspliktige:

  • Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, konstruksjon eller anlegg
  • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, konstruksjon eller anlegg
  • Fasadeendring
  • Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring
  • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg

Byggesøknad sendes inn til kommunen, som gir tillatelse til tiltak. Utforming av søknad, samt vedlegg som må legges ved er avhengig av tiltakstype.

La Grunnarbeid Vest ta seg av planlegging, vi hjelper deg med planer, søknader, tegninger, prosjektering og alt av kalkulasjon. Vi tar ansvar, og følger deg gjennom hele prosjektet fra A til Å, helt frem til bygget er ferdigstilt.

Skulle det være behov for det, så kan vi hente inn og koordinere andre fagfelt. Grunnarbeid Vest har kompetansen som behøves, alt av maskiner og utstyr – og dyktige samarbeidspartnere der det måtte trenges.

 

                                                

Kontaktskjema

Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller annet? Ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.Gratis befaring

Fyll ut skjema, så kommer vi tilbake til deg!